Významné dni pre kvalitu ovzdušia sumarizuje nový kalendár

Významné dni pre kvalitu ovzdušia sumarizuje nový kalendár

Kalendár spracovala Slovenská agentúra životného prostredia ako jeden z výstupov v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Cieľom je zhrnúť významné dní z hľadiska vykurovacej sezóny, ochrany ovzdušia, životného prostredia a zdravia a pripomenúť dôležité zásady správneho vykurovania.

Kalendáre budú distribuované začiatkom roka 2022 do schránok rodinných domov v rámci informačnej kampane zameranej na vykurovanie tuhým palivom v oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia. V textovej časti sú zhrnuté praktické rady a informácie týkajúceho sa vykurovania tuhým palivom. Práve lokálne vykurovanie v zimnom období (6 až 8 mesiacov) spôsobuje zhoršenú kvalitu ovzdušia a znečistenie prachovými časticami (PM10 a PM2,5), ktoré veľmi negatívne vplývajú na ľudské zdravie.

Kalendár ďalej upozorňuje na dôležité termíny z pohľadu starostlivosti o vykurovacie zariadenie (návšteva kominára, servis kotla, atď...), sumarizuje významné dni z hľadiska ochrany ovzdušia a životného prostredia či zdravia.

Stiahnuť si ho môžete v prílohe alebo tu: https://dnesdycham.populair.sk/aktualita/medzinarodne-a-svetove-dni-spojene-s-ovzdusim

 

Foto: pixabay

Vytlačiť