Výzva na verejné pripomienkovanie dokumentu k Plánu obnovy a odolnosti SR

Výzva na verejné pripomienkovanie dokumentu k Plánu obnovy a odolnosti SR

Slovenská agentúra životného prostredia vypracovala v súlade s Reformou 1 Plánu obnovy a odolnosti SR projekt rozvoja Vybudovanie informačného systému na poskytovanie príspevkov (projekt_1500). Projekt  bol spracovaný v súlade s vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov.

Na verejné pripomienkovanie predkladáme dokumenty projektu. Pripomienky je potrebné zaslať prostredníctvom zverejneného formulára na pripomienkovanie na adresu planobnovy@sazp.sk do termínu 24. 01. 2022.

Prílohy: (dokumenty na stiahnutie)

Vytlačiť