Výzva na verejné pripomienkovanie dokumentu

Výzva na verejné pripomienkovanie dokumentu

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Sorpčné materiály".

Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

Termín zasielania pripomienok: do 12. 12. 2021. Pripomienky zasielajte na andrea.dudkova@sazp.sk

Dokument nájdete v prílohe.

Vytlačiť