Workshop Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia

Workshop Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia

Dňa 04. 11. 2022 sa v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave konal workshop Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia,  ktorý organizovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Cieľom workshopu bolo informovať o aktuálnom stave implementácie Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030, o kľúčových zisteniach týkajúcich sa životného prostredia v zmysle návrhu Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2021 ako aj prezentácia informačných nástrojov, ktoré sú využívané v rezorte životného prostredia (Enviroportál, Envidat, Informačný systém environmentálnych cieľov, Webová aplikácia dnesdycham.sk, Slovník environmentálnej terminológie).

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť