Workshop venovaný manažmentu e-odpadov

Workshop venovaný manažmentu e-odpadov

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou zložkou SAŽP,  organizuje v spolupráci s Európskou komisiou medzinárodný workshop Aktuálny legislatívny rámec na manažment e-odpadov z pohľadu EK a Bazilejského dohovoru a výstupy programu partnerstva na staré počítače. Uskutoční sa od 6. do 7. júna v Bratislave v hoteli AUSTRIA TREND. Pôjde o workshop s približne 60 účastníkmi z Albánska, Alžírska, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Egypta, Izraela, Jordánska, Kosova, Líbye, Libanonu, Moldavska, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Palestíny, Srbska, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a bude vedený vybranými expertmi v danej oblasti. Všeobecným cieľom workshopu je oboznámiť sa s novým legislatívnym rámcom týkajúcim sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení a jeho implementáciiu do národnej legislatívy a s cezhraničným pohybom e-odpadu. Účastníci dostanú informácie o smernici 2017/2102 o RoHS a smernici 2012/19 o balíku OEEZ a OEEZ 2017/699. Rovnako budú prezentované relevantné technické maluály s dôrazom na rozdiel medzi odpadom a neodpadom podľa Bazilejského dohovoru, ako aj príklady z praxe v národnej legislatíve.  RCBD zároveň predstaví výsledky Programu Partnerstva pre akciu v oblasti výpočtovej techniky (PACE) spolu s regionálnym plánom na jeho pokračovanie.

Vytlačiť