Zapojte sa do kampane ETM 2018

Zapojte sa do kampane ETM 2018

Do dnešného dňa potvrdilo už 37 slovenských samospráv svoju podporu udržateľnej mobilite registráciou do kampane Európsky týždeň mobility 2018. Využiť túto možnosť a zaregistrovať sa prostredníctvom pripravovaných rôznorodých aktivít zameraných na tohtoročnú tému kampane Kombinuj a Choď!, či predstavením zavedených trvalých opatrení na podporu udržateľnej mobility vo svojich sídlach, môžu až do  22. septembra 2018. Európsky týždeň mobility sa koná každý rok  od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Je naplnený aktivitami zapojených samospráv a ich partnerov, ktoré tradične uzatvára Deň bez áut. 

Po skončení kampane majú samosprávy možnosť zapojiť sa aj do  Národnej súťaže ETM v troch kategóriách Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Cieľom vyhlasovateľa Ministerstva životného prostredia SR a národného koordinátora kampane ETM - Slovenskej agentúry životného prostredia,  je zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi sídlami na Slovensku. Samosprávy, ktoré majú záujem uchádzať sa o cenu Národnej súťaže ETM  sa môžu prihlásiť do 1. októbra 2018. Všetky informácie o kampani ETM a Národnej súťaži ETM nájdu na www.eurotm.sk.
Ilustračné foto: Pixabay

Vytlačiť