Zapojte sa do online konzultácie o environmentálnej značke EÚ

Zapojte sa do online konzultácie o environmentálnej značke EÚ

Spotrebitelia, držitelia licencií environmentálnej značky EÚ, maloobchodníci, zástupcovia priemyslu, do 3. marca 2019 máte možnosť zapojiť sa do online konzultácie (prostredníctvom vyplnenia online dotazníka), ktorá je súčasťou štúdie Identifikácia prvkov pre budúcu stratégiu pre environmentálnu značku EÚ. Jej cieľom je identifikovať príležitosti na zvýšenie uplatnenia environmentálnej značky EÚ zameraním sa na najsľubnejšie skupiny výrobkov/služieb.

Ilustračné foto: Pixabay

Vytlačiť