ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V SÍDLACH MIEST - seminár

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V SÍDLACH  MIEST  - seminár
Zelené miesta v regióne Banská Bystrica

Zelená infraštruktúra je prepojenou sieťou zelených a modrých plôch v krajine, ktoré zachovávajú hodnoty a funkcie pôvodných a prírode blízkych ekosystémov. Poskytuje ľuďom rôzne formy úžitku a prospechu. Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí.  Zelená infraštruktúra môže poskytnúť alternatívu k štandardným sivým riešeniam alebo ich môže dopĺňať.

Zaujíma vás problematika zelenej infraštruktúry v slovenských mestách?  Chcete sa dozvedieť o degradovaných územiach v mestách Banskobystrického kraja či o podpore tvorby prvkov zelenej infraštruktúry v meste Banská Bystrica? Viete aký je nový koncept urbánneho plánovania AAD?

Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky, dostanete počas online seminára Zelená infraštruktúra v sídlach miest dňa 15. apríla 2021 (štvrtok), ktorý pre vás pripravila Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny.

Prečítajte si program online seminára a prihláste sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Vytlačiť