Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vás pozývajú na seminár Zelená infraštruktúra v sídlach miest, ktorý sa uskutoční v Žiline vo štvrtok 10. októbra 2019.

Cieľom seminára je upozorniť na dôležitosť zelenej infraštruktúry pre zachovanie zdravých ekosystémov miest, jej významnosť v plánovacom procese ako i v hospodárskych systémoch ako napr. zmierňovanie negatívnych účinkov zmeny klímy.

Účasť na odbornom seminári je bezplatná. Online registrácia je možná do stredy 9.10.2019, alebo bude uzavretá pri naplnení maximálneho počtu 40 účastníkov.

Prihlasovací formulár: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-zelena-infrastruktura-za-10-10-2019/

Vytlačiť