workshop - "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu"

Workshop "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu"

Termín: 28.05.2019

Miesto konania: Bratislava

Cieľová skupina:

Cieľovú skupinu workshopu budú tvoriť subjekty pôsobiace a podnikajúce v sektore cestovného ruchu, odborná a laická verejnosť (štátne a verejné inštitúcie, odborné organizácie, vysoké školy, asociácie, cestovné kancelárie, verejnosť).

Popis:

Cieľom pripravovaného workshopu je poskytnúť komplexné a prehľadné informácie o nových  trendoch a  prístupoch podnikania v oblasti cestovného ruchu, o zvyšovaní kvality poskytovaných služieb a ich konkurencieschopnosti s dôrazom na princípy udržateľnosti. Workshop vytvorí priestor na diskusiu o možnostiach uplatňovania týchto prístupov v podmienkach SR a poskytne prezentáciu príkladov dobrej praxe s konkrétnymi výsledkami a prínosmi. 

 

Vytlačiť