Odborný seminár Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Názov podujatia: Odborný seminár Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení
Dátum konania: 12. september 2023
Miesto konania: Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra, Študentská 1734/17, Zvolen

Cieľová skupina: zástupcovia obcí, štátnej vodnej správy, odborníci na vodné hospodárstvo a plánovanie, zástupcovia správcov vodných tokov, krajinných architektov, mimovládnych organizácií a konzultačných spoločností aktívnych v tejto oblasti

Zameranie: Seminár je zameraný na otázky a možnosti nakladania so zrážkovou vodou, financovania vodozádržných a adaptačných opatrení v sídlach, prezentácie príkladov z praxe a diskusie o možnostiach zlepšenia stavu v nakladaní so zrážkovou vodou.

Viac pozri aj tu.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť