5.2.1 Konferencia Znečistené územia 2022 – INTERNATIONAL CONFERENCE CONTAMINATED SITES 2022

Konferencia CONTAMINATED SITES 2022

Termín konania: 12. – 14. október 2022
Miesto konania:
 Senec, Hotel Senec

Organizátor:  MŽP SR a SAŽP
Cieľová skupina: Odborná verejnosť zo súkromného, verejného i neziskového sektora a akademickej obce, zástupcovia štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, držitelia EZ

Popis: Medzinárodná konferencia o znečistených územiach, rokovacím jazykom je angličtina, max. 100 účastníkov. Uprednostenení budú účastníci, ktorí pošlú spolu s prihláškou aj abstrakt prezentácie na tému súvisiacu s konferenciou.

Registrácia: http://contaminated-sites2020.sazp.sk/online-registration/.

Bližšie informácie o konferencii CONTAMINATED SITES 2022 sú k dispozícii na: https://contaminated-sites2020.sazp.sk/

V rámci konferencie bol vydaný zborník Conference proceedings.

The Ministry of Environment of the Slovak Republic and the Slovak Environment Agency are delighted to invite you to participate in the

INTERNATIONAL CONFERENCE CONTAMINATED SITES 2022

The conference will take place from 12 to 14 OCtober 2022 in Hotel Senec, Senec, Slovak Republic.
Following three previous successful editions of the International Conference CONTAMINATED SITES in 2013, 2015 and 2016 in Bratislava and 2018 in Banská Bystrica we have a great pleasure to welcome participants from all over the world again – now in the Senec. 

Researchers, educators, government officials, consultants, managers, community leaders and others with expertise in contaminated sites are invited to submit abstracts for oral or poster presentation. For more information about the conference CONTAMINATED SITES 2022, please, visit https://contaminated-sites2020.sazp.sk/

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť