Workshop EZ a geologická verejnosť

1. termín konania: 16. – 18. september 2020

Miesto konania: Hotel Senec v Senci
Cieľová skupina: Odborná geologická verejnosť

Organizačne a programovo stretnutie pripravili pracovníci odboru environmentálnych služieb Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) najmä v spolupráci s pracovníkmi sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

Kľúčovým bodom programu odborného stretnutia boli aktuálne otázky riešenia EZ na Slovensku. V rámci nich išlo najmä o predstavenie finálneho znenia Metodickej príručky geologického prieskumu životného prostredia v znečistenom území, aktualizácie registrov Informačného systému EZ (ISEZ) a informácií o ISEZ v kontexte registra skládok odpadu  takisto. Ďalej odzneli aktuálne informácie o aktivitách ŠGÚDŠ v súvislosti s monitorovaním EZ. Prednáška v závere prvého dňa s dotkla problematiky pesticídov v súvislosti s hodnotením rizika. Obohatením programu workshopu bola zasvätená prezentácia o pripravovanej sanácii mediálne známej EZ vo Vrakuni z finančného balíka OP KŽP a príklady best practise zrealizované v oblasti riešenia EZ spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. Tie až také mediálne známe nie sú, hoci v rámci nich spoločnosť preinvestovala už milióny eur zo súkromných zdrojov.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť