Vedecká konferencia GEOCHÉMIA 2022

Termín konania: 30. november – 2. december 2022 

Miesto konania: Piešťany, ESPLANADE Health Spa Hotel ****

Cieľová skupina: Informačná aktivita je určená pre odbornú, akademickú verejnosť – pedagógov, študentov, doktorandov –, odborné geologické firmy aj štátnu správu.

Popis: Konferencia je zameraná na aktuálne výskumy, vedecké práce a projekty v oblasti geochémie a iných príbuzných vedných smerov s cieľom prezentovať najnovšie výsledky práce a naznačiť hlavné smery vývoja geochémie a jej aplikácie pri riešení kontaminovaných území (environmentálnych záťaží) vo svete a na Slovensku.
Konferenciu organizuje Slovenská asociácia geochemikov, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava – oddelenie geochémie životného prostredia, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, katedra geochémie, Slovenská agentúra životného prostredia – sekcia environmentalistiky.

Účasť na konferencii je bezplatná pre zaregistrovaných účastníkov: Ubytovanie (2 noci) a stravu počas konferencie, rovnako ako aj zborník konferencie, hradí SAŽP v ráci projektu INFOAKTIVITY. Doprava je na vlastné náklady účastníkov.

Bližšie informácie o konferencii GEOCHÉMIA 2022 nájdete tu: http://www.sagch.eu/page.php?6 a v priloženom 2. cirkulári.

Tešia sa na Vás organizátori konferencie.

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť