5.3.6. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE NA SLOVENSKU – PROGRES V RIEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 1

Predkladaná publikácia ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE NA SLOVENSKU – PROGRES V RIEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ/1 –  je prvou z radu publikácií, ktoré si kladú za cieľ prezentovať plnenie strategického dokumentu v oblasti environmentálnych záťaží – Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 – v rámci aktivít Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a jeho dvoch rezortných organizácií – Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a Slovenskej agentúry životného prostredia. Ide o vybrané aktivity súvisiace s manažmentom znečistených území. 

 

Vydavateľ ďakuje autorom publikácie a všetkým ostatným,