5.3.6. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE NA SLOVENSKU – PROGRES V RIEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 2

Predkladaná publikácia ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE NA SLOVENSKU – PROGRES V RIEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ/2 –  je druhou z radu publikácií, ktoré si kladú za cieľ prezentovať plnenie strategického dokumentu v oblasti environmentálnych záťaží – Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 – v rámci aktivít vybraných vysokých škôl, ktoré súvisia s manažmentom znečistených území. Ide o nasledovné vysoké školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Bratislave, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach.

 

Vydavateľ ďakuje autorom publikácie a všetkým ostatným,