Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ

2. termín konania: 3. – 7. jún 2019

Miesto konania: Rožňava a okolie

Cieľová skupina: Študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ

Popis: TERÉNNY KURZ PRIESKUMNÝCH A SANAČNÝCH METÓD ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ pre študentov a pedagógov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Terénno-pedagogická akcia, ktorú zastrešovala Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu "Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku" (projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia). Kvalitná organizácia zo všetkých strán, vrátane autobusu a ubytovania v hoteli Kras v Rožnave. Viac informácii aj na FB Katedry geochémie Prif UK BA.

1. deň

LEHÔTKA POD BREHMI – ložisko perlitu
LEHÔTKA POD BREHMI – ložisko perlitu
BANSKÁ ŠTIAVNICA - Horná Roveň - fytoremediácia
BANSKÁ ŠTIAVNICA - Horná Roveň - fytoremediácia
KYSIHÝBEĽ - podzemný kameňolom

2. deň

KRASNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA - výklad geologickej stavby okolia
KRASNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA - výklad geologickej stavby okolia
KRASNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA - Krásnohorská jaskyňa
ČUČMA - odkalisko a prieskumné práce
ČUČMA - štôlňa Gabriela

3. deň

JELŠAVA - pred fáraním do podzemných banských priestorov
JELŠAVA - pred fáraním do podzemných banských priestorov
JELŠAVA - podzemné banské priestory - ťažba magnezitu
JELŠAVA - zrekultivované odkalisko
JELŠAVA - Slovenské Magnezitové Závody a.s.
JELŠAVA - Slovenské Magnezitové Závody a.s.
HRÁDOK - Ochtinská aragonitová jaksyňa
HRÁDOK - Ochtinská aragonitová jaksyňa - výklad geologickej stavby okolia

4. deň

GEMERSKÁ POLOMA - ťažba mastenca
GEMERSKÁ POLOMA - ťažba mastenca
GEMERSKÁ POLOMA - výklad geologickej stavby širšieho okolia a ložiska
GEMERSKÁ POLOMA - výklad geologickej stavby širšieho okolia a ložiska
GEMERSKÁ POLOMA - hľadanie pyritov na haldách
GEMERSKÁ POLOMA - spracovanie vyťaženej suroviny
GEMERSKÁ POLOMA - spracovanie vyťaženej suroviny
GEMERSKÁ POLOMA - gravitačná seperácia pri spracovaní vyťaženej suroviny
GEMERSKÁ POLOMA - GEMERSKÁ POLOMA - spracovanie vyťaženej suroviny
GEMERSKÁ POLOMA - GEMERSKÁ POLOMA - spracovanie vyťaženej suroviny
GEMERSKÁ POLOMA - GEMERSKÁ POLOMA - spracovanie vyťaženej suroviny
NIŽNÁ SLANÁ - EZ po ťažbe sideritu - návšteva historických pecí na spracovanie železnej rudy
NIŽNÁ SLANÁ - Vysoká pec Etelka huta
NIŽNÁ SLANÁ - Vysoká pec Etelka huta
NIŽNÁ SLANÁ - návšteva historických pecí na spracovanie železnej rudy
DOBŠINÁ - bývala ťažba azbestu a súčasné využitie lomu
DOBŠINÁ - komplexný výklad o unikátnej lokalite
DOBŠINÁ - komplexný výklad o unikátnej lokalite
DOBŠINÁ - hľadanie diamantoidov....

5. deň

ROŽŇAVA - hlavné stredisko exkurzie nesmie chýbať..
PRIEVIDZA - Rušňové depo - aktívna sanácia

Vytlačiť