Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ

1. termín konania: 8. – 12. apríl 2019

Miesto konania: Banská Bystrica a okolie            

Cieľová skupina: Študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ

Popis: Exkurzia venovaná environmentálnym záťažiam a súvisiacim environmentálnym témam určená študentom, doktorandom a pedagógom VŠ príslušného zamerania

 

Exkurzia EZ pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - deň 1.

Exkurzia EZ pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - deň 2.

Exkurzia EZ pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - deň 3.

Exkurzia EZ pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - deň 4.

Exkurzia EZ pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - deň 5.

Vytlačiť