Konferencia Znečistené územia 2019

Termín konania: 19. – 21. jún 2019

Miesto konania: Piešťany, Hotel Esplanade          

Cieľová skupina: Odborná verejnosť zo súkromného, verejného i neziskového sektora a akademickej obce, zástupcovia štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, držitelia EZ

Popis: Medzinárodná (slovensko-česká) konferencia o znečistených územiach.

Bližšie informácie, program, zborník, prednášky a fotogalériu z konferencie Znečistené Územia 2019 nájde na: http://contaminated-sites.sazp.sk/

Vytlačiť