Seminár o environmentálnych záťažiach

Termín konania: 31. máj 2019

Miesto konania: CIKKEROVA SIEŇ RADNICE, Nám. SNP 1, Banská Bystrica 

Seminár o environmentálnych záťažiach, ktorý sa konal 31. mája a bol sprievodnou aktivitou medzinárodného filmového festivalu. Približne stovka účastníkov sa zišla v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Seminár bol určený štátnej správe a odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží, ale aj ostatným záujemcom.

Počas semináru odzneli prednášky zaoberajúce sa legislatívou environmentálnych záťaží, financovaním projektov na ich odstraňovanie prostredníctvom OPKŽP a iných zdrojov. Hovorilo sa aj o praktickej stránke riešenia záťaží, ako sú prieskum, sanácia a monitorovanie. Odzneli tiež témy zaoberajúce sa environmentálnymi záťažami z hľadiska ich environmentálneho a zdravotného rizika, ale aj environmentálnymi záťažami, ktoré predstavujú banské lokality, ako aj sklady agrochemikálií (pesticídov). V priestore na diskusiu zarezonovala problematika lokality "Chemko Strážske", najmä v nadväznosti na prezentáciu "Akčný plán pre životné prostredie a zdravie (NEHAP V)". Medzi účastníkmi semináru boli aj zástupcovia policajného zboru SR z Bratislavy a Lučenca zaoberajúci sa environmentálnou kriminalitou.

Fotogaléria

Vytlačiť