Workshop EZ a geologická verejnosť

1. termín konania: 22. – 24. október 2019

Miesto konania: Hotel Átrium - Nový Smokovec

Cieľová skupina: Odborná geologická verejnosť

Popis:

V dňoch 22. až 24. októbra 2019 sa v hoteli Átrium v Novom Smokovci konal prvý z dvoch workshopov určený pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov, ale aj pre ostatných záujemcov. Organizačne workshop pripravila SAŽP s odbornou garanciou sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR a kvalifikovaní odborníci z oblasti geológie.

Odborný program workshopu sa týkal analýzy rizika znečisteného územia a jeho cieľom bolo  prezentovať odbornej verejnosti postup pri hodnotení environmentálnych a zdravotných rizík v zmysle smernice MŽP SR na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.

Workshopu sa zúčastnilo 50 účastníkov, ktorí boli rozdelení do dvoch pracovných skupín, podľa skúseností s hodnotením, či už environmentálnych alebo zdravotných rizík. Tým sme vytvorili podmienky pre začiatočníkov, ktorí doteraz nemali žiadne skúsenosti s analýzou rizika, ale aj pre pokročilých odborníkov, ktorí počas praxe narážajú na reálne problémy. Takto sme dosiali bohatú diskusiu, ktorú odborná verejnosť k svojej činnosti častokrát potrebuje.

Workshop sa realizoval v rámci hlavnej aktivity 5 – informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží NP3 „Infoaktivity“.

 

 

Fotogaléria

Vytlačiť