Informačný deň „Zelené opatrenia pre samosprávy“

Informačný deň „Zelené opatrenia pre samosprávy“

2. termín - 20.06.2019

Miesto konania: Hotel KULTÚRA, A. Bernoláka 1, Ružomberok

Cieľová skupina: zástupcovia samosprávy, architekti, projektanti a široká verejnosť

Popis: Cieľom podujatia je informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení.

Vytlačiť