KLÍMA BEST - NAJLEPŠIE skúsenosti pre lepšiu KLÍMU

CLIMA BEST - Better CLIMA based on the BEST experiences

Klima best - Nórske grantySK - znak

Program: Nórske granty a štátny rozpočet SR - (projekt je spolufinancovaný z Nórskych grantov a rozpočtu SR)

Stav projektu: v realizácii

Organizačná jednotka: SE/OEVVO

Obdobie implementácie: 02/2022 - 02/2024

Partneri: The Energy Farm International Foundation, International Development Norway, Občianske združenie Ekoenergia

Aktuality: https://bioklimapark.com/klima-best/

Cieľ:

Zastrešujúcim cieľom projektu je priniesť výrazné pozitívne zmeny vo vnímaní, informovanosti a správaní cieľových skupín v boji proti klimatickým zmenám. Projekt predstavením opatrení na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej, vidieckym aj mestským, ukáže, ako môžu malé zmeny v ich dome alebo pôde, doprave, výrobe energie, vykurovaní alebo celkovej spotrebe prispieť k boju proti zmene klímy. Cieľ sa dosiahne realizáciou osvetových a informačných aktivít súbežne so súvisiacimi zmierňovacími a adaptačnými opatreniami na mieste, na ktorých sa budú aktívne podieľať cieľové skupiny, najmä v súvislosti so zadržiavaním dažďovej vody a využívaním pôdy šetrným ku klíme, využívaním obnoviteľnej energie, zelené a čisté vykurovanie, mobilita šetrná ku klíme, zelená infraštruktúra a ochrana biodiverzity. Cieľom projektu je vymieňať si bilaterálne poznatky, skúsenosti a osvedčené postupy v snahe zvýšiť povedomie a gramotnosť o zmene klímy a jej dopadoch na Slovensku.

Projekt CLIMA BEST získal grant z Nórska v sume 241 355 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Z toho bude 48 686 € investovaných do aktivít na SAŽP.

Aktivity SAŽP:

Lepšia CLIMA na základe NAJLEPŠÍCH skúseností - CLIMA BES) Relevantné opatrenia na realizáciu: Budova SAŽP sa nachádza v frekventovanej časti mesta Banská Bystrica, priamo medzi niekoľkými administratívnymi organizáciami a strednými školami, kde denne prechádzajú zamestnanci, študenti a občania. Cieľom tejto kampane je zmeniť tento koridor na miesto, ktoré znižuje diverzitu v autách, no prináša viac diverzity do života. Realizáciou súboru prvkov zelenej infraštruktúry na podporu biodiverzity a mobility priateľskej ku klíme má aktivita za cieľ ukázať inteligentné príklady, ktoré pomáhajú zmierňovať a prispôsobovať sa klimatickým zmenám v našom každodennom živote, a tak zvyšovať povedomie občanov (jednotlivcov alebo organizácií) o tejto problematike. Všetky navrhované aktivity kampane budú označené a realizované pod spoločným názvom „Menej áut, viac života“, aby ich bolo možné ľahko identifikovať.

Praktické aktivity: zmiernenie - nízkoemisná podpora dopravy - zelená strecha bicyklového stojiska vrátane solárneho nabíjania pre e-bicykle, povrchová zberná nádoba na dažďovú vodu, kúpa dvoch elektrobicyklov - podpora biodiverzity - výstavba príbytkov a napájadiel pre hmyz, drobné cicavce, vtáky a jašterice, výsadba biodiverzných lúk a kvitnúcich pôvodných rastlín. Teoretické aktivity - dva vonkajšie informačné panely a hry, jeden o zmierňujúcich a druhý o adaptačných opatreniach

SOFT: Informačné materiály - sprievodca vo formáte letáku;

Obsah webu – 1 questing challenge; Informačné podujatia - 5 prehliadok so sprievodcom, Deň otvorených dverí

Relevantné indikátory projektu: Počet ľudí, ktorí sa sami hlásia a správajú sa šetrnejšie voči klíme - 100 účastníkov Počet účastníkov, ktorých kampaň oslovila - 500 účastníkov Počet uskutočnených kampaní na zvýšenie povedomia - 1 kampaň (1 online výzva, 13 informačných podujatí)

Predpokladaný časový harmonogram: 1-6 mesiacov: verejné obstarávanie pre tvrdé opatrenia; 7-8 mesiacov: zemné práce a kultivácia pôdy; 9-12 mesiacov: inštalácia tvrdých opatrení; 15-18 mesiacov: príprava informačných materiálov; 19-24 mesiacov: komentované prehliadky, hematické prezentácie, pátracia výzva, Dni otvorených dverí, 22. mesiac:Návod na osvedčené postupy pre zelenú infraštruktúru a biodiverzitu

Výstupy:

Zodpovedný subjekt a ďalšie zapojené subjekty: Partner 1 - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) - SAŽP bude pokrývať verejné obstarávanie v súvislosti s realizáciou tvrdých a mäkkých opatrení, organizáciu a lektorovanie informačných podujatí v rámci kampane, komunikáciu s účastníkmi a partnermi, distribúciu a šírenie informačných materiálov a potrebné a povinné spracovanie dokumentácie. Partner 3 – externý expert na inštaláciu tvrdých opatrení – a prípravu elektronických Usmernení osvedčených postupov pre zelenú infraštruktúru a biodiverzitu – zmena skúseností z Nórska

Kontakt

Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť