Ukončené projekty

V prípade, že sa Vám projekty nezobrazujú, použite nasledovnú adresu: https://pmis.sazp.sk/content/zoznam-ukoncenych-projektov

Vytlačiť