Centrálna pobočka a podateľňa

Odbor sa organizačne člení na:

Kontakty:

Mariana Lukáčová Mgr.
riaditeľka Centrálnej pobočky a podateľne 
Centrálna pobočka a podateľna 
mariana.lukacova@sazp.sk
0907 192 718
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Renata Mrenová
pomocný pracovník centrálnej pobočky a podateľne 
Centrálna pobočka a podateľna 
renata.mrenova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: