Generálny riaditeľ SAŽP

Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ SAŽP 
michal.maco@sazp.sk
048 4374110, 0907 858655
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

menovaný do funkcie od 10.9.2020

Vytlačiť

Navigácia: