Generálny riaditeľ SAŽP

Matej Kerestúr Ing.
generálny riaditeľ 
generalnyriaditel@sazp.sk
0908 919 522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

menovaný do funkcie od 1.7.2023

Vytlačiť

Navigácia: