Generálny riaditeľ SAŽP

Tomáš Orfánus RNDr., PhD.
generálny riaditeľ SAŽP 
tomas.orfanus@sazp.sk
048 4374110, 0917 425029
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

menovaný do funkcie od 6.5.2020

Vytlačiť
Navigácia: