Generálny riaditeľ SAŽP

Richard Müller RNDr., PhD.
generálny riaditeľ SAŽP 
richard.muller@sazp.sk
048 4374111
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Vytlačiť
Navigácia: