Kancelária generálneho riaditeľa

Kancelária vedie sekretariát generálneho riaditeľa, zabezpečuje asistenčné služby pre generálneho riaditeľa, zástupcu generálneho riaditeľa a riaditeľov sekcií. Koordinuje prípravu materiálov do Porady vedenia MŽP SR, porady vedenia SAŽP a riaditeľov sekcií. Eviduje a vybavuje žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Kontakty:

Daniela Koleková Ing.
vedúca kancelárie GR 
Kancelária generálneho riaditeľa 
daniela.kolekova@sazp.sk
048 4374111, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Monika Šuláková Bc.
asistentka generálneho riaditeľa 
Kancelária generálneho riaditeľa 
monika.sulakova@sazp.sk
048 4374120, 0905 497288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Vytlačiť

Navigácia: