Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky

Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu riaditeľa sekcie, organizuje jeho denný program, návštevy, porady,
  • zabezpečuje informačný tok medzi jednotlivými odbormi najmä v oblasti administrácie písomností,
  • zabezpečuje koordináciu internej a externej komunikácie pracovníkov sekcie,
  • kontroluje plnenie úloh sekcie zadaných vedením SAŽP,
  • zabezpečuje riadnu evidenicu/archiváciu záznamov sekcie v zmysle registratúrneho poriadku SAŽP, vedie záznamy , protokoly, prehľady a iné súbory informácií sekcie.

Kontakty:

Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Alica Kučerová Ing.
manažér osvetových aktivít 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183, 0907 907205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Tatiana Hamranová
grafik, špecialista na vizuál 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284, 0915 576288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Stanislav Hupian
grafik, web dizajnér 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
stano.hupian@sazp.sk
048 4374285
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Sekretariát zabezpečuje aj nasledovné činnosti v pôsobnosti Špecialistu manažérskych systémov:

  • metodická príprava a koordinácia plnenia a realizácie Plánu hlavných úloh SAŽP,
  • koordinácia pripomienkových konaní,
  • komunikácia so zriaďovateľom v oblasti svojej činnosti,
  • riadenia a administrácia projektovej činnosti v pôsobnosti celej agentúry,
  • koordinácia integrovaného  systému manažérstva v SAŽP.

Kontakty:

Andrea Mrenicová Ing.
špecialista manažérskych systémov 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
andrea.mrenicova@sazp.sk
048 4374295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: