Malá regionálna kancelária Nitra

Kontakty:

Dana Chlpošová Ing., PhD.
vedúca Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
dana.chlposova@sazp.sk
0907 20 00 34
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Martina Gogová Ing. arch.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
martina.gogova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Jozef Turček Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
jozef.turcek@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Ivana Kleimanová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
ivana.kleimanova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Martina Kurimská Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
martina.kurimska@sazp.sk
0917 73 09 39
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Veronika Kuricová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
veronika.kuricova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Helena Vašková Pastierovičová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
helena.vaskova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Milada Balková Ing., PhD.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
milada.balkova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: