Odbor financií a podporných činností

Kontakty:

Monika Deneva Ing.
riaditeľ odboru financií a podporných činností 
Odbor financií a podporných činností 
monika.deneva@sazp.sk
0907 185447
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ivan Skokan Ing.
finančný manažér 1 
Odbor financií a podporných činností 
ivan.skokan@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Uhrinová
finančný manažér 2 
Odbor financií a podporných činností 
zuzana.uhrinova@sazp.sk
048 4374127
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Renáta Gešvantnerová
manažér pre publicitu 
Odbor financií a podporných činností 
renata.gesvantnerova@sazp.sk
0915 595198
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Dana Páterová Mgr.
senior marketingový manažér 
Odbor financií a podporných činností 
dana.paterova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Natália Horňáková Bc.
junior marketingový manažér 
Odbor financií a podporných činností 
natalia.hornakova@sazp.sk
0907 185892
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Klaudia Výrosteková Ing.
finančný manažér 3 
Odbor financií a podporných činností 
klaudia.vyrostekova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Jana Školnová Ing.
finančný kontrolór 2 
Odbor financií a podporných činností 
jana.skolnova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Husovská Mgr.
finančný kontrolór 1 
Odbor financií a podporných činností 
katarina.husovska@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: