Odbor riadenia projektov 1

Katarína Kolesárová Ing.
zástupca riaditeľa sekcie riadenia projektov SAŽP/vedúci odboru riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.kolesarova@sazp.sk
0905 943884
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Daniela Slančíková DiS
manažér monitorovania NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374293, 0907 854204
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Monika Offertálerová Ing., PhD.
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
monika.offertalerova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Eva Tatarková
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
eva.tatarkova@sazp.sk
048 4374286
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Katarína Chabanová Ing.
Koordinátor HA 6 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.chabanova@sazp.sk
048 4374294
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Michaela Bencová Mgr. PhD.
projektový manažér NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
michaela.bencova@sazp.sk
0918 898050
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Andrea Hiklová Mgr.
kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
andrea.hiklova@sazp.sk
048 4374249
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Zuzana Urbanová Mgr. PhD.
Kontrolór HA 6 
Odbor riadenia projektov 1 
zuzana.urbanova@sazp.sk
048 4374136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Ľubomír Viglaš Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 1 
lubomir.viglas@sazp.sk
0917 510 271
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Marek Izsmán Mgr.
projektový asistent NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
marek.izsman@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Jozef Bánovský
koordinátor HA1 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
jozef.banovsky@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Alexandra Harvilaková Mgr.
projektový asistent NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
alexandra.harvilakova@sazp.sk
0915 595206
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Vytlačiť

Navigácia: