Odbor riadenia projektov 2

Patrícia Čunderliková Ing.
Vedúca odboru riadenia projektov 2 
Odbor riadenia projektov 2 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048 4374129, 0905 944481
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Lenka Gubová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Luboš Michalov PhDr.
finančný manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lubos.michalov@sazp.sk
048 4374291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Sylvia Mezei Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
sylvia.mezei@sazp.sk
048 4374238
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Veronika Ištenešová Mgr.
administrátor projektového riadenia 
Odbor riadenia projektov 2 
veronika.istenesova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Michaela Daubner Mgr., PhD.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí 
Odbor riadenia projektov 2 
michaela.daubner@sazp.sk
048 4374 263, 0907 931 484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
František Valuška Ing.
manažér monitorovania NP3 
Odbor riadenia projektov 2 
frantisek.valuska@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Vytlačiť

Navigácia: