Oddelenie environmentálneho výskumu

Patrik Pachinger Ing.
vedúci oddelenia environmentálneho výskumu 
Oddelenie environmentálneho výskumu 
patrik.pachinger@sazp.sk
048 4374204, 0905 887219
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Boris Lipták Mgr., PhD.
špecialista na vodu a zmenu klímy 
Oddelenie environmentálneho výskumu 
boris.liptak@sazp.sk
048 4374 292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: