Oddelenie riadenia projektov 1

Ľubomír Viglaš Ing.
vedúci oddelenia riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
lubomir.viglas@sazp.sk
0906 314143, 0917 510 271
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Ivan Balko Ing.
projektový asistent NP 3 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
ivan.balko@sazp.sk
0906 314003
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Alžbeta Gregušková
projektový manažér NP 6 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
alzbeta.greguskova@sazp.sk
0906 314004
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Boris Martinka Ing.
Kontrolór HA 5 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
boris.martinka@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Monika Offertálerová Ing.
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
monika.offertalerova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
František Siska Ing.
Koordinátor HA 5 junior 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
frantisek.siska@sazp.sk
048 4374 165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Daniela Slančíková DiS
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Eva Tatarková
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
eva.tatarkova@sazp.sk
048 4374286
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Michaela Bencová Mgr. PhD.
Kontrolór HA1 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
michaela.bencova@sazp.sk
02 32131618
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Radovan Grollmus Ing.
Kontrolór HA 3 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
radovan.grollmus@sazp.sk
048 4374254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Matúš Lešinský Mgr.
koordinátor HA1 junior 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
matus.lesinsky@sazp.sk
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Zuzana Urbanová Mgr. PhD.
Kontrolór HA 6 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
zuzana.urbanova@sazp.sk
048 4374136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Katarína Chabanová Ing.
Koordinátor HA 6 junior 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
katarina.chabanova@sazp.sk
048 4374294
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590

 

 

 

Vytlačiť
Navigácia: