Oddelenie riadenia projektov 2

Boris Martinka Ing.
kontrolór realizácie aktivít, poverený zastupovaním vedúceho ORP 2 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
boris.martinka@sazp.sk
0905 314429
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Pavol Zemek Mgr.
Vedúci oddelenia riadenia projektov 2 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
pavol.zemek@sazp.sk
048 4374290
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Lenka Gubová Mgr.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predlož. žiadostí 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Andrea Györiová Mgr.
finančný manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
andrea.gyoriova@sazp.sk
048 4374263
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Ľuboslav Oško RNDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
luboslav.osko@sazp.sk
048 4374263, 0917 453327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Andrej Pecha Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153, 0917 535909
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Luboš Michalov PhDr.
finančný manažér 
Oddelenie riadenia projektov 2 
lubos.michalov@sazp.sk
048 4374291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor riadenia projektov  
Vytlačiť
Navigácia: