Oddelenie riadenia projektov 2

Pavol Zemek Mgr.
vedúci oddelenia riadenia projektov 2 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
pavol.zemek@sazp.sk
048 4374290
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Lenka Gubová Mgr.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predlož. žiadostí 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Ľuboslav Oško RNDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
luboslav.osko@sazp.sk
048 4374263
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
František Valuška Ing.
finančný manažé 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
frantisek.valuska@sazp.sk
048 4374293
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Lucia Koprajdová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
lucia.koprajdova@sazp.sk
048 4374263
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590

 

Vytlačiť
Navigácia: