Oddelenie riadenia projektov 2

Boris Martinka Ing.
kontrolór realizácie aktivít, poverený zastupovaním vedúceho ORP2 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
boris.martinka@sazp.sk
02 32131618, 0905 314429
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Lenka Gubová Mgr.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predlož. žiadostí 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Andrej Pecha Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153, 0917 535909
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
SFEÚ  
Luboš Michalov PhDr.
finančný manažér 
Oddelenie riadenia projektov 2 
lubos.michalov@sazp.sk
048 4374291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor riadenia projektov  
Marián Gebrlín Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
marian.gebrlin@sazp.sk
02 32131618, 0915 595 199
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Vytlačiť
Navigácia: