Kontakty:

Lucia Gottwaldová
vedúca podateľne 
Podateľňa 
lucia.gottwaldova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Dana Hozová Ing.
pracovník zodpovedný za elektronickú komunikáciu 1 
Podateľňa 
dana.hozova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Monika Hozová
pracovník zodpovedný za elektronickú komunikáciu 2 
Podateľňa 
monika.hozova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Kaczová
pracovník zodpovedný za CRZ 
Podateľňa 
andrea.kaczova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Laura Lia Kistner
pracovník zodpovedný za CRZ 
Podateľňa 
laura.kistner@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Viktória Ihnaťová
pracovník zodpovedný za CRZ 
Podateľňa 
viktoria.ihnatova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: