Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

Úlohou centra, so sídlom v Bratislave, je pomáhať krajinám strednej a východnej Európy pri vytváraní systému environmentálne vhodného nakladania s nebezpečnými odpadmi. Regionálne centrum má pôsobnosť pre krajiny strednej a východnej Európy - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Srbsko a Čierna Hora, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru zabezpečuje najmä nasledujúce činnosti:

  • koordinácia a manažment projektov pre krajiny strednej a východnej Európy (SaVE) zameraných na plnenie povinností súvisiacich s Bazilejským dohovorom s cieľom vytvorenia environmentálne vhodného systému nakladania s nebezpečným odpadom;
  • organizácia medzinárodných workshopov a iných odborných podujatí;
  • operatívna činnosť pre Sekretariát Bazilejského dohovoru so sídlom v Ženeve;
  • účasť na aktivitách a programoch Bazilejského dohovoru;
  • účasť v programoch partnerstva a pri príprave strategických dokumentov v rámci spolupracujúcich environmentálnych dohovorov UNEP-u;

Ďalšie informácie o činnosti Regionálneho centra Bazilejského dohovoru nájdete na stránke: bcrc.sazp.sk

Kontakty:

Dana Lapešová RNDr.
vedúca oddelenia Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
0905 968146
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér RCBD 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
0908 911343
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
martin.jakus@sazp.sk
0905 887068
Rožnavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: