Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica

Kontakty:

Jana Teremová Ing.
vedúca Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
jana.teremova@sazp.sk
0915 595042
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Murínová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
andrea.murinova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Boháčiková Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
andrea.bohacikova@sazp.sk
0917 73 27 24
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Alexandra Maďarová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
alexandra.madarova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Dorota Líšková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
dorota.liskova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Adriana Roháriková Ing. arch.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
adriana.roharikova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Anna Surovcová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
anna.surovcova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Branislav Brinza Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
branislav.brizna@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Ján Búlik Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
jan.bulik@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Marek Šajban Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
marek.sajban@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Patrícia Sujová
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
patricia.sujova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Lucia Rajnohová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
lucia.rajnohova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 97401
Sekcia plánu obnovy  
Silvia Fraňová Ing., PhD.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
silvia.franova@sazp.sk
0918 878085
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: