Veľká regionálna kancelária Bratislava

Kontakty:

Adriana Temori Ing.
vedúca centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
adriana.temori@sazp.sk
0907 188 858
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Milan Klenovčan Ing.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
milan.klenovcan@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Igor Rašla Ing.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
igor.rasla@sazp.sk
0907 208721
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Štefánia Bajuszová Mgr.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
stefania.bajuszova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Veronika Kiršner Ing.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
veronika.kirsner@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Veronika Jakubcová Mgr.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
veronika.jakubcova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Jana Hollán Potrok RNDr.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
jana.hollan@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: