Veľká regionálna kancelária Žilina

Kontakty:

Júlia Bodorová Ing.
vedúca Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
julia.bodorova@sazp.sk
0907 18 01 36
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Veronika Vrabcová PaedDr., PhD.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
veronika.vrabcova@sazp.sk
0917 73 10 18
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Stanislav Stolárik Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
stanislav.stolarik@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Andrej Čvartinský Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
andrej.cvartinsky@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Denisa Cimlová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
denisa.cimlova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Michal Skaličan Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
michal.skalican@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Kubíková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
andrea.kubikova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Natália Bekeová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
natalia.bekeova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Róbert Klimo Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
robert.klimo@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Alexandra Gažová
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
alexandra.gazova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: