Zákazky s nízkou hodnotou 2019 nad 30 000 EUR bez DPH od 13.06.2019 do 31.12.2019

Servery, diskové pole a softvérové vybavenie serverov pre SFEÚ

Servery, diskové pole a softvérové vybavenie serverov pre SFEÚ

ZRUŠENÉ z dôvodu, že nastali zmeny v opise predmetu zákazky

Technicko-organizačné zabezpečenie konferencie Zmena klímy

Technicko-organizačné zabezpečenie konferencie Zmena klímy

Dátum zverejnenia: 30.10.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 08.11.2019 do 12,00 hod.

Materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a plotre

Materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a plotre

Dátum zverejnenia: 31.12.2019. Pôvodná lehota na predkladanie ponúk do: 10.01.2020 do 12,00 hod. ⁂ Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk: Nová lehota na predkladanie ponúk: do...