Zákazky s nízkou hodnotou 2019

Zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je rovná alebo vyššia ako 15 000 EUR – OP KŽP

1. Komplexná kreatívna produkcia TV a rádio spotov (voda a sucho)

1. Komplexná kreatívna produkcia TV a rádio spotov (voda a sucho)

Dátum zverejnenia: 02.01.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 10.01.2019 do 12.00 hod. "ZRUŠENÉ"

2. Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o problematike sucha na území Slovenska

2. Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o problematike sucha na území Slovenska

Dátum zverejnenia: 02.01.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 10.01.2019 do 12.00 hod.

3. Altánok s trstinovou strechou

3. Altánok s trstinovou strechou

Dátum zverejnenia: 23.01.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 31.01.2019 do 13.00 hod.

4. Tech. – organiz.zabezpečenie ôsmich seminárov..., Tech. – organiz. zabezpečenie medzinárodnej konferencie ..., Tlmočenie počas medzinárodnej konferencie ... a nformačný 3-dňový seminár (CITTES)

4. Tech. – organiz.zabezpečenie ôsmich seminárov..., Tech. – organiz. zabezpečenie medzinárodnej konferencie ..., Tlmočenie počas medzinárodnej konferencie ... a nformačný 3-dňový seminár (CITTES)

Dátum zverejnenia: 20.03.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2019 do 13,00 hod.

5. Právne služby

5. Právne služby

Dátum zverejnenia: 20.03.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 03.04.2019 do 13,00 hod.

6.  Zabezpečenie online mediálneho priestoru pre mediálnu kampaň OP KŽP

6. Zabezpečenie online mediálneho priestoru pre mediálnu kampaň OP KŽP

Dátum zverejnenia: 08.04.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2019 do 13,00 hod.

7. Marketingová kampaň pre projekt H20DNOTA JE VODA

7. Marketingová kampaň pre projekt H20DNOTA JE VODA

Dátum zverejnenia: 02.05.2019 POZOR ZMENA! !!!!Predĺžená lehota na predkladanie ponúk!!!! Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2019 do 13,00 hod.

8. 1.Technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie pre študentov, doktorandov a pedagógov a  2. Technicko-organizačné zabezpečenie seminára – Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ

8. 1.Technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie pre študentov, doktorandov a pedagógov a  2. Technicko-organizačné zabezpečenie seminára – Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ

Dátum zverejnenia: 09.05.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 17.05.2019 do 13,00 hod.

9.  "Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie – Znečistené územia 2019“ 

9. "Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie – Znečistené územia 2019“ 

Dátum zverejnenia: 09.05.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 17.05.2019 do 13,00 hod.

10. "TOZ: 1. Informačných dní – Nakladanie s ťažobným odpadom, 2. Seminára pre širokú verejnosť a 3. Workshopu – Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu“ 

10. "TOZ: 1. Informačných dní – Nakladanie s ťažobným odpadom, 2. Seminára pre širokú verejnosť a 3. Workshopu – Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu“ 

Dátum zverejnenia: 09.05.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 17.05.2019 do 13,00 hod.

11. TOZ dvojdňových seminárov pre zamestnancov štátnej vodnej správy

11. TOZ dvojdňových seminárov pre zamestnancov štátnej vodnej správy

Dátum zverejnenia: 14.05.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2019 do 12,00 hod.

12. Komunikácia v rozšírenej realite pre projekt „Triediš, triedim, triedime”

12. Komunikácia v rozšírenej realite pre projekt „Triediš, triedim, triedime”

Dátum zverejnenia: 23.05.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 31.05.2019 do 12,00 hod.

13. Technicko-organizačné zabezpečenie seminára – Aktuálne legislatívne problémy v oblasti povoľovacieho procesu podľa zákona o IPKZ

13. Technicko-organizačné zabezpečenie seminára – Aktuálne legislatívne problémy v oblasti povoľovacieho procesu podľa zákona o IPKZ

Dátum zverejnenia: 24.05.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 03.06.2019 do 12,00 hod.

14. Zakúpenie nového služobného motorového vozidla minimálne strednej triedy v počte 2 ks pre potreby SF EÚ

14. Zakúpenie nového služobného motorového vozidla minimálne strednej triedy v počte 2 ks pre potreby SF EÚ

Dátum zverejnenia: 10.06.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 18.06.2019 do 16,30 hod.

15. Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stredisko environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP v chránenom areály Dropie

15. Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stredisko environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP v chránenom areály Dropie

Dátum zverejnenia: 11.06.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2019 do 13,00 hod.