10. "TOZ: 1. Informačných dní – Nakladanie s ťažobným odpadom, 2. Seminára pre širokú verejnosť a 3. Workshopu – Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu“