8. 1.Technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie pre študentov, doktorandov a pedagógov a  2. Technicko-organizačné zabezpečenie seminára – Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ