Zákazky s nízkou hodnotou 2020 nad 30 000 EUR bez DPH

Zabezpečenie online mediálneho priestoru pre mediálnu kampaň OP KŽP

Zabezpečenie online mediálneho priestoru pre mediálnu kampaň OP KŽP

Dátum zverejnenia: 17.02.2020 Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2020 do 13,00 hod. !!!!Predĺžená lehota na predkladanie ponúk!!!! Lehota na predkladanie ponúk: 26.02.2020 do 13,00 hod.

Nákup impresií v printovom mediálnom priestore

Nákup impresií v printovom mediálnom priestore

Dátum zverejnenia: 27.02.2020 Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2020 do 13,00 hod.

Grafika a tlač

Grafika a tlač

Dátum zverejnenia: 17.07.2020 Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2020 do 23,59 hod. +Vysvetlenie č. 1 zo dňa 22.07.2020