Zákazky s nízkou hodnotou 2020 nad 30 000 EUR bez DPH

Zabezpečenie online mediálneho priestoru pre mediálnu kampaň OP KŽP

Zabezpečenie online mediálneho priestoru pre mediálnu kampaň OP KŽP

Dátum zverejnenia: 17.02.2020 Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2020 do 13,00 hod. !!!!Predĺžená lehota na predkladanie ponúk!!!! Lehota na predkladanie ponúk: 26.02.2020 do 13,00 hod.

Nákup impresií v printovom mediálnom priestore

Nákup impresií v printovom mediálnom priestore

Dátum zverejnenia: 27.02.2020 Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2020 do 13,00 hod.

Grafika a tlač

Grafika a tlač

Dátum zverejnenia: 17.07.2020 Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2020 do 23,59 hod. +Vysvetlenie č. 1 zo dňa 22.07.2020

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Dátum zverejnenia: 31.12.2020 (Pôvodná ehota na predkladanie ponúk: 15.01.2021 do 12,00 hod.) Aktuálna lehota na predkladanie ponúk (po predĺžení): 22.01.2021 do 16,00 hod.