Objednávky a faktúry za rok 2019

 

Objednávky

 • Január 2019 (853 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Február 2019 (1376 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Marec 2019 (864 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Apríl 2019 (895 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Máj 2019 (868 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Jún 2019 (853 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Júl 2019 (853 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • August 2019 (864 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • September 2019 (867 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Október 2019 (881 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • November 2019 (897 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • December 2019 (880 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
Vytlačiť