Objednávky a faktúry za rok 2019

 

Objednávky

  • Január 2019 (853 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Február 2019 (866 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Marec 2019 (864 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Apríl 2019 (866 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Máj 2019 (868 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Jún 2019 (853 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
Vytlačiť