Objednávky a faktúry za rok 2020

Objednávky

 • Január 2020 (864 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Február 2020 (854 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Marec 2020 (853 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Apríl 2020 (851 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Máj 2020 (851 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Jún 2020 (853 KB) - schválil: Ing. Jana Krajčová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Júl 2020 (853 KB) - schválil: Ing. Jana Krajčová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • August 2020 (854 KB) - schválil: Ing. Jana Krajčová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • September 1.-14.09.2020 (851 KB) - schválil: Ing. Jana Krajčová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • September 16.-30.09.2020 (851 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
 • Október 2020 (863 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
 • November 2020 (143 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
 • December 2020 (1003 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
Vytlačiť