Objednávky a faktúry za rok 2020

Objednávky

  • Január 2020 (864 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Február 2020 (854 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Marec 2020 (853 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Apríl 2020 (851 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Máj 2020 (851 KB) - schválil: Ing. Viera Urdová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Jún 2020 (853 KB) - schválil: Ing. Jana Krajčová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • Júl 2020 (853 KB) - schválil: Ing. Jana Krajčová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • August 2020 (854 KB) - schválil: Ing. Jana Krajčová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
  • September 1.-14.09.2020 (851 KB) - schválil: Ing. Jana Krajčová, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky
Vytlačiť