Zmluvy v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000

P.č.   Predmet zmluvy Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva Meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno a adresa nadobúdateľa IČO
 1. Kúpna zmluva – Liptovská Teplička 13.02.2014 Jozef Kubov, rod. Kubov a Mária Kubová, rod. Kollárová, Severná 409/1, 059 19 Vikartovce  
 2. Kúpna zmluva – laboratórny prístroj – Simultánny ICP Shimadzu spektrometer axial/radial 28.03.2012 EL spol. s r.o., Radlínského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
 
31652859
 3. Kúpna zmluva – laboratórny prístroj – magnetická miešačka 28.02.2012 Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16

Prírodovedecká fakulta Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
00397865
 4. Kúpna zmluva – nákladný automobil IVECO 65C15 V 19.03.2014 AGRO Čelovce, s.r.o., 991 41 Čelovce 77 36621269
 5. Kúpna zmluva – optické, elektrotechnické prístroje a laboratórna technika 17.10.2013 EL spol. s r.o., Radlínského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859
 6. Kúpna zmluva – Rimavská Sobota  19.05.2015 Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o., Hviezdoslavova 469/33, 979 01 Rimavská Sobota 36646466
 7. Kúpna zmluva - Trnava  23.06.2015 VirCom, s.r.o., Hlavná 25, 917 01 Trnava, Ing. Vladimír Gronský 46196820
 8. Kúpna zmluva – Toyota Avensis  29.06.2015 Dušan Kováč, 962 31 Sielnica 217  
 9. Kúpna zmluva - Prešov  19.11.2015 INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o., Sabinovská 3, 080 01 Prešov, Ing. Štefan Fabian, PhD. 31711359 
 10. Kúpna zmluva - Bratislava 22.03.2016 JADURO, s.r.o., Kováčska 6, 831 04 Bratislava 48183041 
 11. Kúpna zmluva - Košice 29.03.2016 Z.O.A. s.r.o., Jovsa č. 288, 072 32 Jovsa 36213292
 12. Kúpna zmluva - Prievidza 13.12.2016 RI Property s.r.o., M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza 46035958
 13. Kúpna zmluva – motorové vozidlo Peugeot Boxer 27.02.2017 Milan Polanský, 831 01 Bratislava, Na Revíne 15  
 14. Kúpna zmluva – 7 ks motorových vozidiel 22.03.2017 Radoslav Bielik, 914 01 Trenčianska Teplá, SNP 507/39  
 15. Kúpna zmluva – motorové vozidlo HONDA CIVIC 3D 07.04.2017 Daniel Moravčík, 951 17 Cabaj-Čápor 514  
 16. Kúpna zmluva – motorové vozidlo OPEL VIVARO 03.04.2017 INTDEKOR s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 53, Ing. Ján Ištván 50348604
 17. Kúpna zmluva – motorové vozidlo ŠKODA FABIA COMBI 23.03.2017 Tomáš Koreň, 976 02 Staré Hory, Motyčky 47  
 18. Kúpna zmluva – Lazovná 33, Banská Bystrica 12.05.2017 FOR REGION s.r.o., 048 01 Rožňava, Kósu Schoppera 8, Ing. Jaroslav Chanas 45972303 
 19. Kúpna zmluva – Spišská Sobota 04.12.2017 HIRAM s.r.o., Šalviova 875/26, 821 01 Bratislava, Ing. Milan Lučivjanský 35891408
 20. Kúpna zmluva – motorové vozidlo ŠKODA FABIA COMBI 22.03.2018 Milan Antalík, 974 01 Nemce, Nemčianska cesta 181/29  
 21. Kúpna zmluva – motorové vozidlo VOLKSWAGEN, VW PASSAT 20.03.2018 Tomáš Koreň, 976 02 Staré Hory, Motyčky 47  
 22. Kúpna zmluva – motorové vozidlo OPEL VECTRA 12.04.2018 Ing. Pavol Vozár, 976 31 Vlkanová, Vlkanovská cesta 59  
 23. Kúpna zmluva – motorové vozidlo TOYOTA YARIS 04.04.2018 SLOVAK FINANCE s.r.o., 851 04 Bratislava, Medveďovej 15 36810932 
 24. Kúpna zmluva – motorové vozidlo SEAT INCA 19.04.2018 Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o., 059 54 Vysoké Tatry, Tatranská Kotlina 68 36167991 
 25. Kúpna zmluva – motorové vozidlo ŠKODA FABIA COMBI 11.05.2015 PaedDr. Bc. Karol Kollár, 811 02 Bratislava, Malá 5  
 26. Kúpna zmluva - Regetovka 29.04.2019 Ing. Vladimír Oboňa, Ing. Viktória Oboňová, 802 21 Veľký Šariš - Kanaš  
 27. Kúpna zmluva - pozemok Prešov 15.06.2020 Branislav Juruš, 080 01 Prešov, Pavlovičovo námestie 18  
Vytlačiť