Environmentálna osveta

Účinná osveta detí i dospelých vo vzťahu k ochrane prírody, krajiny a životného prostredia patrí k najdôležitejším výzvam, ktorým v súčasnosti čelíme.

 

SAŽP sa v rámci nej podieľa na príprave a edícii propagačných materiálov, realizácii kampaní, organizačnom zabezpečení konferencií, seminárov, školení, výstav a osvetových podujatí. SAŽP zabezpečuje v rámci environmentálnej osvety aj úlohy zamerané na nasledovné edičné a organizačné činnosti:

Vytlačiť