Starostlivosť o krajinu

SAŽP sa podieľa na príprave a organizačnom zabezpečení seminárov, konferencií či školení v oblasti starostlivosti o krajinu. Krajinné plánovanie je cieľavedomá činnosť smerujúca k zvyšovaniu kvality k obnove alebo k tvorbe krajiny.

  • XXI. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra 2017 s podtitulom „Zelená infraštruktúra – život pre krajinu“

XXI. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra sa konal  24. - 25. mája 2017 v Cikkerovej sieni Radnice mesta Banská Bystrica. Konferenciu organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Viac...

  •  Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine sa uskutočnil 23. marca 2017 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene. Ústrednou témou podujatia, bola problematika ekostabilizačných opatrení, zelenej infraštruktúry a adaptačných opatrení na zmenu klímy. Viac...

Vytlačiť